Boravišna viza
u Bosni i Hercegovini

Treci korak u osnivanju firme za stranca u Bosni i Hercigovini je boravišna viza. Poslije odobrenja radne dozvole kreće se u proceduru za vizu.

Procedure i dokumenti za boravišnu vizu u Bosni i Hercegovini:

 1. Zahtjev za vizu- mora biti popunjen ručno ili elektronski od podnosioca zahtjeva, VisaFormRequest.pdf
 2. Administrativna taksa je 150,00 KM. (oko 76,4€).
 3. Fotografija iz bliske prošlosti, dimenzija 35×45 mm.
 4. Kopija pasoša (sa glavnom stranom i sa dokazom o zadnjem ulasku u Bosnu i Hercegovinu)- pasoš mora biti validan tri mjeseca više nego viza.
 5. Kopija dokaza sa bijelog kartona o prebivalištu u Bosni i Hercegovini.
 6. Validna radna dozvola.
 7. Dokaz da je firma platila sve poreze (dokazi koji nisu stariji od 90 dana).
 8. Odluka suda o registraciji firme.
 9. Medicinski nalaz, koji garantuje da podnosilac zahtjeva nema bolest koja prijeti Bosanskom javnom zdravlju. Nalaz koji nije stariji od tri mjeseca i mora biti izdat od ovlaštene institucije.
 10. Dokaz da podnosilac zahtjeva nije krivično gonjen , i da podnosilac zahtjeva nema nikakav 
krivični postupak (nije kažnjen za krivična djela), izdate od vladinih institucija, koje nije starije od šest mjeseci.
 11. Dokazi o smještaju u Bosni i Hercegovini:
  • Dokaz da podnosilac zahtjeva ima nekretnine u Bosni i Hercegovini.
  • Ugovor o zakupu smještaja.
 12. Pozivno pismo – invitation letter form.pdf

U procesu za idavanje boravišne vize, svi dokumenti napisani na stranom jeziku moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Svi dokumenti moraju biti orginali ili ovjereni.

Za više informacija USLUGA ZA POSLOVANJE STRANACA