Koraci osnivanja firme
U Bosni i Hercegovini 

Strani investitori nalaze produktivno i ugodno ekonomsko okruženje i nisu tretirani sa diskriminacijom, imaju ista prava kao domaći poduzetnici. Bitno je da zapamtite da se država sastoji od dvije ustavne regije. Republika Srpska [wiki] i Federacija Bosne i Hercegovine [wiki]. Koraci osnivanja firme u Bosni i Hercegovini podrazumjeva razumjevanje specifičnosti poslovanja prema odabranoj regiji gdje će firma biti zasnovana. Zbog toga predlažemo stranim investitorima da kontaktiraju specijaliziranog advokata. Naši advokati su specijalizirani u osnivanju firmi i mogu pomoći svim investitorima u procesu osvianja firmi u Sarajevu ili drugom odabranom gradu u Bosni i Hercegovini.

where to establish a company in Bosnia

Glavni koraci u osnivanju firme u Bosni i Hercegovini:

Naš tim predstavlja šest najbitnijih koraka da bi osnovali firmu:

  1. Sastaviti ugovor o osnivanju (ili odluku o osnivanju sa jednim ili više osnivača)
  2. Uplatiti kapital
  3. Sudska Registacija: izvodeno u opštinskim sudovim, prema gradu u kojem je firma zasnovana, plačaju se sudske takse.
  4. Pečat firme: firma treba imati pečat koji sadrži ime i adresu.
  5. Otvoriti bankovni račun: svaka firma mora imati otvoren bankovni račun u lokalnoj banci.
  6. Registriacija u poreskom uredu i prijava radnika

Kada se zadovolje svi koraci osnivanja firme u Bosni I Hercegovini poduzetnik može zaposliti potrebno osoblje. Zakon o radu predviđa radne uslove, plate, radno vrijeme i druge odluke. Preduzetnik moze odlučiti da zaposli zaposlenika na neodređeni ugovor ili formalni ugovor, u slučaju sezonskih poslova, zamjena trenutno odsutnih zaposlenika, ograničenih projekata ili u drugim situacijama predviđenim zakonom. Radni sati ne mogu biti iznad 40 sati sedmično. Kad pozicija ili dužnosti zahtjevaju produžene sate, maksimalan broj radnih sati je 60 sati sedmično.

 

Za više informacija o osnivanju kompanije pogledajte ovaj dokument Kako pokrenuti biznis u Bosni i Hercegovini.pdf

Za rad stranaca u Bosni i Hercegovini potrebna je radna dozvola i viza.

 

Naš tim će vam sa zadovoljstvom pomoći u koracima osnivanja firme u Bosni i Hercegovini. Možete nas kontaktirati: